FRIGIDARI

– Els Banys Àrabs –
· Frigidari ·

La sala freda o frigidari era el primer espai de la zona humida dels banys. S’hi accedia a través de dues portes amb batents dobles que es tancaven per la força de la gravetat i gairebé feien l’espai estanc, de forma que s’hi poguessin mantenir les baixes temperatures.

Seguint la tradició romana i àrab, els banyistes se submergien al frigidarium al final de la seva visita. 

Aquí, els usuaris es banyaven en aigua freda, que no calia refredar expressament, sinó que s’utilitzava aigua de pluja, emmagatzemada en una cisterna. La piscina estava flanquejada per dos laterals, lleugerament alçats, que permetien als usuaris guardar-se de la humitat. La sala és la més petita del conjunt, i està coberta amb una volta de falsa aresta, sostinguda en part per dues arcades amb columnes intermèdies, situades als laterals.

Mapa dels frigadari dels Banys Àrabs de Girona
És una sala de pas, la primera habitació
dins el complex humit dels banys